Jump to content
Sign in to follow this  
You need to play a total of 10 battles to post in this section.
CBF600S

Oktyabrskaya Revolutsiya 馬拉松問題

7 comments in this topic

Recommended Posts

0
[-OPG-]
Member
4 posts
6,872 battles

我完成了"革命之子",在玩本周的"革命是我的名字",第一個任務是在一場戰鬥中得到1600的自由經驗,但我用五階跟六階船各完成了1700跟1800多的經驗,系統卻仍顯示得不到? 這是怎麼回事?

更新:今天打了兩千多經驗,一樣是卡住的狀態,讓人心灰意冷了。

Share this post


Link to post
Share on other sites
Member
2 posts
1,389 battles

我用旗仔,迷彩加到一場五千幾經驗佢都唔比我完成個任務..........個任務仲有三日就完喇><快啲解決咗個問題佢

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alpha Tester
8 posts
4,349 battles

"革命是我的名字" 第一個任務是指 1600 的白經驗,並不是自由經驗,所謂白經驗是不包含迷彩、信號旗等加成,您可以在每次戰鬥結束後的隊伍成績內看到您的白經驗為多少。

Share this post


Link to post
Share on other sites
0
[-OPG-]
Member
4 posts
6,872 battles

我每一場幾乎都沒有旗幟跟迷彩,一樣卡關。

這是我今天的戰況,1792的白經驗,還是一樣卡關。

就當作是練船好了,現在已經放棄打馬拉松了。:cap_fainting:

1792.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites
0
[-OPG-]
Member
4 posts
6,872 battles

既然如此,那我下次再注意看看好了。

不過,前天我也有一場沒旗幟、沒迷彩,經驗也是打到兩千多,一樣還是卡關。

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×