Jump to content
Sign in to follow this  
Quan_Luc_VNCH

Black desktop

3 comments in this topic

Recommended Posts

Member
2 posts
469 battles

i say vietnamese: "cả cộng đồng world of warship ko ai giúp đỡ fix lỗi trên, từ quốc tế đến quốc gia ! tôi đã dùng hết sự hiểu biết của mình về đồ họa! nay tôi trịnh trọng thông báo:tôi đã tìm ra nguyên nhân và fix thành công lỗi trên trong nhiều ngày burn file kiểm tra !" thank everybody ! "ko ai giúp mình ngoài bản thân" !

 

Non-English. user warned.

~TheAzure

Edited by TheAzure

Share this post


Link to post
Share on other sites
[PATEN]
Moderator
395 posts
3,646 battles

Please use English in this section.

For your problem, have you encouter it for first time after play till tier 3 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×