Jump to content
Sign in to follow this  
Quan_Luc_VNCH

Black desktop

3 comments in this topic

Recommended Posts

Member
2 posts
469 battles

i say vietnamese: "cả cộng đồng world of warship ko ai giúp đỡ fix lỗi trên, từ quốc tế đến quốc gia ! tôi đã dùng hết sự hiểu biết của mình về đồ họa! nay tôi trịnh trọng thông báo:tôi đã tìm ra nguyên nhân và fix thành công lỗi trên trong nhiều ngày burn file kiểm tra !" thank everybody ! "ko ai giúp mình ngoài bản thân" !

 

Non-English. user warned.

~TheAzure

Edited by TheAzure

Share this post


Link to post
Share on other sites
Moderator
414 posts
4,010 battles

Please use English in this section.

For your problem, have you encouter it for first time after play till tier 3 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×