Jump to content

DevilFan1177

Beta Tester
 • Content Сount

  1
 • Joined

 • Last visited

 • Battles

  7005
 • Clan

  [P_ASS]

Community Reputation

0 Neutral

1 Follower

About DevilFan1177

 1. DevilFan1177

  買了船位,唔識買戰艦

  買左船位,係科技樹揀對落一隻,有錢又有船位但係搵唔到個掣係邊,買極都買唔到船,有無師兄教教?謝謝 有3500金幣,538000銀幣,5個船位 (只有3隻船) ,係咪差D乜野? 我見隻新艦要1530星, 1011星,即係我差D星? 真係唔係好明,又無說明...... 唔該晒先。
×